ไทย - Eng  

 

บ้าน CHALET
รายละเอียด เดือน ราคาโปรโมชั่น ต่อคืน
อาทิตย์-พฤหัสบดี ศุกร์-เสาร์
  • ราคาปกติ ---- บาท ต่อคืน
  • พักได้ 2 ท่าน
  • ราคารวมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน
  • พักเพิ่มท่านละ --- บาท รวมอาหารเช้า
ม.ค. 56    
ก.พ. 56    
มี.ค. 56    
เม.ย. 56    
พ.ค. 56    
มิ.ย. 56    
ก.ค. 56    
ส.ค. 56    
ก.ย. 56    
บ้านต้นรัก
รายละเอียด เดือน ราคาโปรโมชั่น ต่อคืน
อาทิตย์-พฤหัสบดี ศุกร์-เสาร์
  • ราคาปกติ ---- บาทต่อคืน
  • พักได้ 8 ท่าน
  • ราคารวมอาหารเช้าสำหรับ 8 ท่าน
  • พักเพิ่มท่านละ --- บาท รวมอาหารเช้า
ม.ค. 56    
ก.พ. 56    
มี.ค. 56    
เม.ย. 56    
พ.ค. 56    
มิ.ย. 56    
ก.ค. 56    
ส.ค. 56    
ก.ย. 56